BOMBASTIC

24 augusti – 10 september 2006

Temautställning med medlemmar och inbjudna konstnärer:

Katja Aglert
Hanna Beling
Beata Berggren
Michael Ellburg
Sara Eriksson
Emma Hammarén
Po Hagström
Janna Holmstredt
Annika Johansson
Britta Kjellgren Jäger
Ylva Kullenberg
C.M. Lundberg
Helena Mutanen
Monika Masser
Måns Müllner
Monica Nilsson
Frederik Näsholm & Matti Kentrschynskyj
Caroline Ohlsson
Emma Pilipon
Pontus Raud
Rita Rockenlid
Johanna Schartau
Alexandra Skarp
Lena Stenberg
Natalie Sutinen
Peter Svedberg
Stefan Uhlinder
Peter Wiklund
Amalia Årfelt