27 augusti – 11 september 2005

Stefan Johansson
Andrea Hvistendahl
Harri Monni
Alexandra Skarp

STEFAN JOHANSSON

Flow Release

Dessa arbeten är ett försök att göra en legering av två saker: ord, typsnitt och ett rent informellt abstrakt språk. Jag har använt mig av slumpmässiga ord som t.ex. TRY, TRY, TRY, en låttitel jag fann på min Ipod. Men även ett personligt mantra.

Utställningstiteln: Flow Release, kommer från ett preparat man blandar i akrylfärg för att göra den mer lättflytande och rinnande. Jag har i dessa målningar just använt denna egenskap. Färgen har fått blanda sig och rinna fritt på duken.

HUMAN WORK

Femton konstnärer deltar Konstnärer i kamp för en bättre värld

Genom ”Human Work” iscensätts tre workshops där verksamma konstnärers idéer möter humanitära, och human rights organisationers arbete med valda teman.

Konstnär och Projektledare: Andrea HvistendahlLäs mer om Andrea Hvistendahlwww.humanwork.se

Medverkande organisationer i ”Human Work” är Amnesty International, Hungerprojektet och Läkare Utan Gränser. Målet är att finna konkreta koncept i kommunikation av arbetet för en bättre värld. Arbetet i dessa workshops sker framför allt i det offentliga rummet på Galleri Studio 44 dit besökare är välkomna för att få en inblick. I utställningsrummet visas även tidigare verk av de deltagande konstnärerna.

Andrea HvistendahlVernissage & Slutseminarium är den 11 september, utställningens sista dag, då resultaten av de genomförda workshops och valda temanen presenteras, samt inbjudna gästföreläsare medverkar.

Deltagande konstnärer: Jakob Anckarsvärd, Malin Arnell, Lotta Barlach, Erica Bergman, Maria Friberg, Johanna Gustavsson, PO Hagström, Niklas Hansson, David Helander, Andrea Hvistendahl, Ann Magnusson, Lisa Nyberg, Anna Stake, Charlotte Åberg, Martin Ålund

HARRI MONNI

Alternate outfakes compilations and outtakes

Måleriets materialitet och ett genomtänk visuellt bildspråk där planerade avbrott, omtagningar, ett skrivande och tecknande mot ibland transparenta färglager ger en spatial rytmisk yta. Bildelementen i sig är ofta fragment som sätts samman på duken. Tiden har en stor betydelse för målningens tillkomst. De olika färgskikten synliggör processen.

ALEXANDRA SKARP

Porträtt II, 26×25 cm, fotomontage

Kaninrum

Kaninrum är titeln på Alexandra Skarps senaste svit målningar. I rummet, som både vrängts ut och in och upp och ned, är kaninen inte självklart den lilla mjuka värnlösa varelse som väcker år beskyddarinstinkt.

Tvärtom visar den en helt annan sida – med vaksam kanske till och med hotfull blick, iakttar den människan. Övervägandet om ett angrepp tycks ticka under pälsen och med ens är det snarast det lätt rosa och nakna människoansiktet med sina komplicerade vindlingar som behöver skydd. I Alexandra Skarps surrealistiska rum är det kaninen som besitter all kontroll och för den människa som vistas där finns all anledning till oro.

Alexandra Skarp har länge arbetat med fotografiska förlagor till sina målningar. Idén till en målning omsätter hon i ett noga arrangerat fotografi som hon sedan använder som förlaga till sitt måleri. Den här gången har hon gått till väga på sitt samma sätt men förhållit sig friare än vanligt till fotografiet.