16 april – 1 maj 2005

Hanna Beling
Anders Jansson
Rita Rockenlid
Bongi MacDermott

HANNA BELING

Visar tre skulpturer föreställande dottern Tora. Skulpturerna är näst intill identiska, men i förhållande till varandra kraftigt förskjutna i skala. Den största är nära 165 cm hög och den minsta knappt 10 cm. Hur förändras en skulpturs uttryck beroende på vilken storlek den har? Vad är skillnaden, vilken av skulpturerna upptar mest plats, inte bara rent fysiskt, utan mentalt i rummet? Valet av motiv – barnet, nära men ändå främmande återkommer ofta i Hanna Belings arbete.

ANDERS JANSSON

Små och stora monument

BONGI MACDERMOTT

Målningarna är av mitt barn mot neonfärgade bakgrunder eller urklipp av reklamlandskap som använts för att sälja olika produkter, (kläder, en bil, en resa, smycken, en doft etc), som säger sig förbättra våra liv på olika sätt. Målningarnas titlar är tagna från reklamkampanjerna.

RITA ROCKENLID

ument

BONGI MACDERMOTT

Studio 44 Stockholm

Målningarna är av mitt barn mot neonfärgade bakgrunder eller urklipp av reklamlandskap som använts för att sälja olika produkter, (kläder, en bil, en resa, smycken, en doft etc), som säger sig förbättra våra liv på olika sätt. Målningarnas titlar är tagna från reklamkampanjerna.

RITA ROCKENLID

Studio 44 Stockholm

Nya målningar.