30 oktober – 14 november 2004

Rasmus Kjellberg
Maria Luostarinen
David Scarff
Carl Nyström

RASMUS KJELLBERG

Mina verk handlar i regel om ett ”varande” och har resulterat i olika former av installationer. Jag återkommer ofta till romantiska teman som t ex det melankoliska, det nostalgiska, revolt eller det erotiska.

På studio 44 visar jag nu en serie temperamålningar som jag gjort under det senaste halvåret. Min förhoppning är att med dessa målningar beskriva en känsla som jag haft under denna tidsperiod. Det är en känsla som handlar om mig själv och min tillvaro.

MARIA LUOSTARINEN

Band, trådar, förbindelser, avtryck, spår, mönster och motsatspar som rent/orent, materiellt/metafysiskt, tillfångataget/flyktigt återkommer. Det ordnade förs ihop med det tillfälliga och binder samman figurer, objekt och händelser i historia och nutid, till nya berättelser utan kronologisk linje.

Det ofta obetydliga och förbigångna där tingen inte förklaras men sätts i ett intuitivt samband med varandra, som i drömmen, ges därmed en djupare innebörd.

I serien ”Simple Secrets” som jag visar här på studio 44 är det slumpen som avgör vilka figurer som befolkar målningarna.
Min erfarenhet och förhoppning är att bilderna inbjuder till ständigt nya tolkningar och associationer.

CARL NYSTRÖM

fyra målningar med dikter av Ariadna Efron

översättningar av målningarnas texter

1. – jag visste ännu inte om en så stark sorg. jag vet inte vad jag ska göra
2. musiken spelar, ur den – eld.
3. jag älskar så, döende, mitt klara minne
4. orden är vackrare, visare, än mitt klara hjärta.

DAVID SCARFF

130 x 70 3-d Montage