Sy dig en kostym

Galleriet

15 – 30 november 2003

Lotte Nilsson-Välimaa
Lena Stenberg
Tarika Lennerbjörk
Monica Nilsson
Britta Carlström
Cilla Ramnek
Inger Bergström
Katarina Wiklund
Zaiga Putrama
Anna-Lena Carlsson

En sociologisk undersökning med sömnadshandledning för textilkonstnärer.
Projektansvariga: Tarika Lennerbjörk och Lotte Nilsson-Välimaa
Sömnadshandledning: Eva Ridderstolpe

11 deltagande konstnärer från Sverige/ Lettland: Inger Bergström, Anna-Lena Carlsson, Britta Carlström, Tarika Lennerbjörk, Monica Nilsson, Lotte Nilsson-Välimaa, Zaiga Putrâma, Cecilia Ramnek, Lena Stenberg, Maria Wahlgren, Katarina Wiklund