2020-03-29T09:42:24+00:00

Masoud Shahsavari

Masoud Shahsavari Jag har studerat bild, film, konst, grafik och animation från olika skolor. Stockholms universitet, C3l-yrkeshögskolan, Konstfack, Södertörns högskola, Stockholms dramatiska högskola för att nämna några. Jag har arbetat som producent och visuell artist inom reklam, bild och film främst med performance artist och producent Anette Sallmander, samt lärare i många år [...]